אלמר קרול | תמונות | N E, האנציקלופדיה של הרוצחים

אלמר ליאון קארול

אלמר קרול ב-1983.אלמר קרול בבית המשפט ב-1992.

אלמר קרול

אלמר קרול

הקורבן

כריסטין מקגוון, 10.

כריסטין מקגוון, 10.