דניאל וויין קוק | תמונות | N E, האנציקלופדיה של הרוצחים

דניאל וויין קוק

דניאל וויין קוקדניאל וויין קוק

דניאל וויין קוק

דניאל וויין קוק

דניאל וויין קוק

דניאל וויין קוק

תא ההזרקה הקטלנית בכלא מדינת אריזונה בפירנצה.

קורבן